Senin gökyüzünde Benim yerim yoktu!

Senin gökyüzünde Benim yerim yoktu!